Financiële loopbaanscan

voor 50plussers

ZELFBEWUST OP KOERS NAAR DUURZAME INZETBAARHEID IN DE LAATSTE ETAPPE VAN DE CARRIÈRE


Dat duurzame inzetbaarheid van medewerkers voor steeds meer organisaties een hot topic is, mag inmiddels wel duidelijk zijn. De vraag die veel werkgevers bezighoudt, is ‘In hoeverre kunnen medewerkers productief, gemotiveerd én gezond blijven werken – binnen of buiten de organisatie – tot aan hun pensioen?’ 50plussers verdienen speciale aandacht. Zij zijn bezig aan hun laatste etappe in hun carrière en – hoe je het ook wendt of keert – die kent uitdagingen, voor zowel werkgever als werknemer. Wat wíl een werknemer nog, in zijn werk maar ook daarbuiten. Elke keuze heeft een financiële consequentie. Voor beide partijen is het daarom belangrijk dat medewerkers nadenken over hun toekomst; de tijd tot aan het pensioen en de tijd daarna. De financiële loopbaanscan – een dienst van Thaeles en FinBase – geeft inzicht, zet aan tot actie en draagt bij aan (hernieuwd) werkgeluk.


De financiële loopbaanscan is – de naam zegt het al – een persoonlijk loopbaanadvies waarbij ook naar de financiële mogelijkheden, tot en na het pensioen, wordt gekeken. Het is een kort maar krachtig traject dat u als werkgever uw medewerkers kunt aanbieden. Het traject is speciaal ontwikkeld voor 50plussers.


"Ervaring leert dat inzicht ervoor zorgt dat medewerkers in beweging komen en zelf de regie over hun inzetbaarheid nemen."


WAAROM EEN FINANCIËLE LOOPBAANSCAN?

Een financiële loopbaanscan is waardevol voor de werknemer, maar ook voor de werkgever. Het mes snijdt aan twee kanten.

  • Een werknemer krijgt zicht op zijn eigen talenten, ontwikkelmogelijkheden en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.
  • Een werknemer krijgt zicht op zijn persoonlijke, financiële situatie voor en na zijn pensioen en kan op basis van deze feiten weloverwogen keuzes maken.
  • Een werknemer krijgt op basis van de financiële loopbaanscan meer regie over zijn toekomst en kan met de werkgever het gesprek aangaan over eventuele vervolgstappen.
  • Als werkgever kunt u basis van deze inzichten samen met uw werknemers constructief werken aan de optimale ‘fit’ van menselijk kapitaal.

TWEE COMPONENTEN, ÉÉN GEÏNTEGREERD ADVIES

De financiële loopbaanscan laat werknemers bewust nadenken over de laatste etappe in hun werkzame leven en de tijd erna. Ervaring leert dat inzicht ervoor zorgt dat medewerkers in beweging komen en zelf de regie over hun inzetbaarheid nemen. De financiële loopbaanscan bestaat uit twee complementaire componenten: een loopbaanscan en een financiële scan. Beide scans leiden uiteindelijk tot een totaaladvies.

1.

LOOPBAANSCAN

De loopbaanscan geeft de medewerker inzicht in zijn talenten, competenties, interesses en ambities. Tegelijkertijd kijken we naar het loopbaanperspectief: in hoeverre kan een medewerker de komende jaren (tot zijn pensioen) dit werk nog uitvoeren? Welke aanpassingen zijn nodig? En wat zijn ontwikkelmogelijkheden? De loopbaanscan bestaat uit een online vragenlijst in combinatie met twee persoonlijke coachingsgesprekken.

2.

FINANCIËLE SCAN

We houden de financiële situatie zowel vóór als na het pensioen tegen het licht. Niet alleen voor de deelnemende werknemer, maar voor zijn complete huishouden inclusief pensioen, hypotheek en vermogen. Wat zijn de inkomsten en uitgaven nu en straks? Wat zijn nog wensen en wat zijn de gevolgen voor het pensioen? Zijn er mogelijkheden om bijvoorbeeld minder te gaan werken, te switchen van baan of eerder te stoppen? Welke wensen heeft de medewerker nog (overwinteren in Spanje of een nieuwe fiets) en welke impact heeft dit op het financiële plaatje?


De medewerker krijgt – na een financiële vragenlijst te hebben ingevuld - toegang tot een persoonlijk financieel dashboard. Dankzij de koppeling met DigiD krijgt hij binnen 15 minuten een compleet financieel overzicht. Door zelf aan de verschillende knoppen te draaien, ziet hij direct wat de impact op zijn financiële situatie, nu en later, is. In een persoonlijk gesprek (één-op-één of tijdens een workshop) bespreken we de verschillende mogelijkheden en krijgt de medewerker alle ruimte om vragen te stellen.


Elke medewerker ontvangt een persoonlijk adviesrapport. Bovendien behoudt hij toegang tot zijn financieel dashboard. Zo kan hij (de gevolgen van) veranderingen in zijn financiële situatie direct inzien.

MEER WETEN OVER DE FINANCIËLE LOOPBAANSCAN?

Voor de financiële loopbaanscan werkt Thaeles samen met FinBase, een toonaangevende en onafhankelijke organisatie met gecertificeerde financiële adviseurs in de regio. Wil je meer weten over de mogelijkheden van de financiële loopbaanscan voor jouw medewerkers? Neem contact met ons op.


MICHEL SMITS

T. 06-14 31 02 68

E. michel.smits@thaeles.nl


YVONNE SANDERS

T. 06-43 79 59 03

E. yvonne.sanders@thaeles.nl


DE NIEUWSTE UITGAVE VAN DIT EZINE IN JE MAILBOX?

VOND JE DIT ARTIKEL INTERESSANT? DEEL HET!